تماس با ما: 76214315 (9821+)

feeder

فیدرهای سری A
 
 
سری مدل

کورس

mm

عرض نوار

mm

ضخامت ورق

mm

نیروی گیره ثابت

Max.kg

نیروی گیره متحرک

Max.kg

نیروی پیش بر

Max.kg

A AH 70-120-220 100 0.8 84 84 42
AK 70-120-220 100 1 84 150 42
AS 70-100 50 2 84 150 42
AZ 70-100 50 3 98 169 42

 

 

A