تماس با ما: 76214315 (9821+)

feeder

فیدرهای سری B
 
 
 
سری مدل

کورس

mm

عرض نوار

mm

ضخامت ورق mm نیروی گیره ثابت
Max.kg
نیروی گیره متحرک
Max.kg
نیروی پیش بر
Max.kg
B BK 70-120-220 150 1 84 150 42
BM 70-120-220 100 1.5 84 150 42
BS 70-120-220 150 2 84 234 42
BR 70-100 100 2.5 84 234 75
BZ 70-100 75 3 98 234 75
 

B