تماس با ما: 76214315 (9821+)

feeder

فیدرهای سری C
 
 

سری

مدل

کورس

mm

عرض نوار

mm

ضخامت ورق

mm

نیروی گیره ثابت

Max.kg

نیروی گیره متحرک

Max.kg

نیروی پیش بر

Max.kg

C

CK

70-120-220

200

1

84

234

42

CS

70-100

200

2

84

351

75

CZ

70-100

100

3

98

351

75

 

C

سری

مدل

کورس

mm

عرض نوار

mm

ضخامت ورق

mm

نیروی گیره ثابت

Max.kg

نیروی گیره متحرک

Max.kg

نیروی پیش بر

Max.kg

C

CK

70-120-220

200

1

84

234

42

CS

70-100

200

2

84

351

75

CZ

70-100

100

3

98

351

75