تماس با ما: 76214315 (9821+)

feeder

فیدرهای سری D
 
 
سری مدل

کورس

mm

عرض نوار

mm

ضخامت ورق

mm

نیروی گیره ثابت

Max.kg

نیروی گیره متحرک

Max.kg

نیروی پیش بر

Max.kg

D DK 70-120-220 250 1 84 234 84
DS 70-120-220 250 2 84 351 150
DR 70-120-220 200 2.5 84 351 150

 

D12