تماس با ما: 76214315 (9821+)

feeder

فیدرهای سری E
 
 
سری مدل

کورس

mm

عرض نوار

mm

ضخامت ورق

mm

نیروی گیره ثابت

Max.kg

نیروی گیره متحرک

Max.kg

نیروی پیش بر

Max.kg

E EK 70-120-220 300 1.5 84 300 150
EM 70-120-220 300 2 84 351 150
 

 

E