تماس با ما: 76214315 (9821+)

feeder

فیدرهای سری F
 
 
سری مدل

کورس

mm

عرض نوار

mm

ضخامت ورق

mm

نیروی گیره ثابت

Max.kg

نیروی گیره متحرک

Max.kg

نیروی پیش بر

Max.kg

F FK 70-120-220 400 1 150 351 84
FM 70-120-220 400 2 150 468 150
 
 

 

F