تماس با ما: 76214315 (9821+)

feeder

فیدرهای سری G
 
 
سری مدل

کورس

mm

عرض نوار

mm

ضخامت ورق

mm

نیروی گیره ثابت

Max.kg

نیروی گیره متحرک

Max.kg

نیروی پیش بر

Max.kg

G GZ 70-100 200 3 150 507 150
GU 70-100 150 3.5 150 507 150
 
 

 

G12